Internationale verhuizing Zwitserland

Hoe bereidt u uw verhuizing en vestiging in Zwitserland voor? Hoe vraagt u een visum of werkvergunning aan? Wat zijn de Zwitserse douaneformaliteiten, de kosten van levensonderhoud en de salarissen in Zwitserland? Lees alle belangrijke informatie die u moet weten voor een internationale verhuizing naar Zwitserland.

Hoeveel kost het om van België naar Zwitserland te verhuizen?

De prijs van een internationale verhuizing Zwitserland wordt geschat tussen 800 en 1500€ voor een flat van bijvoorbeeld 50 m2 (20 m3). De prijs van een internationale verhuizing hangt af van de afstand, de wijze van vervoer en de gekozen diensten. Maar ook de kosten voor de administratieve en douaneformaliteiten die gelden voor een verhuizing naar Zwitserland.

Prijsopgave voor internationale verhuizing Zwitserland

Déménagement Blegique Suisse 

Bruxelles – Lausanne

Tarif

900 – 2000€

Hoe organiseer je een goedkope internationale verhuizing Zwitserland?

Verhuizen naar Zwitserland is duur, ook al zijn de salarissen hoger. De kosten van levensonderhoud in Zwitserland zijn een van de duurste ter wereld. Plan uw verhuizing naar Zwitserland dus op voorhand om uw budget in toom te houden. Aarzel niet om de aangeboden diensten en de tarieven voor een internationale verhuizing in Zwitserland te vergelijken door meerdere offertes aan te vragen bij betrouwbare professionele verhuizers. Vraag gratis en vrijblijvend 6 offertes aan van verhuisbedrijven. Vergelijk de tarieven en diensten en kies de beste aanbieding voor een verhuizing binnen Zwitserland.

Procedures voor een internationale verhuizing naar Zwitserland

Zwitserland maakt deel uit van het Schengengebied en Belgische onderdanen hebben geen visum nodig om naar Zwitserland te verhuizen. Een eenvoudig geldig identiteitsbewijs zoals een paspoort of identiteitskaart volstaat.

Internationale verhuizing Zwitserland

Welke documenten heeft u nodig om naar Zwitserland te verhuizen?

Een verblijfsvergunning is vereist om in Zwitserland te werken of voor een verblijf van meer dan 3 maanden. U moet een verblijfsvergunning aanvragen bij het kanton van uw nieuwe woonplaats. Je toekomstige werkgever zal hier meestal voor zorgen. Er zijn verschillende verblijfsvergunningen die regelmatig moeten worden verlengd:

Verblijfsvergunningen voor verhuizing naar Zwitserland

Boekje L

Livret B

Boekje C

Livret G

Vergunning op korte termijn
Geldig voor 1 jaar /vernieuwbaar
Voor personen met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minder dan een jaar.

Verblijfsvergunning
Geldig voor 5 jaar /vernieuwbaar
Voor personen met een contract van bepaalde duur van meer dan een jaar, een contract van onbepaalde duur of als zelfstandige in Zwitserland (op vertoon van een bewijs van tewerkstelling of voldoende financiële middelen).

Vestigingsvergunning
Verblijfsvergunning met onbeperkte geldigheidsduur
Voor mensen die al vijf jaar regelmatig en zonder onderbreking in Zwitserland wonen.

Grensvergunning
Voor grensarbeiders en hun familieleden. De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning is 5 jaar voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van meer dan 12 maanden, of beperkt tot de duur van de overeenkomst indien deze minder dan een jaar bedraagt.

Studenten moeten een verblijfsvergunning aanvragen volgens de vereiste voorwaarden. Deze verblijfsvergunning is geldig voor de duur van de studie en kan jaarlijks worden verlengd.

Hoe verhuis ik naar Zwitserland?

U moet een verblijfsvergunning aanvragen om naar Zwitserland te verhuizen. Met deze vergunning kunt u zich vervolgens inschrijven bij het kanton waar u gaat wonen. U moet ook de vereiste documenten en een inventaris van uw bezittingen aan de Zwitserse douane voorleggen als onderdeel van uw verhuizing.

Zwitserse douane

Belgische onderdanen moeten hun persoonlijke bezittingen aangeven bij de Zwitserse douane. U bent vrijgesteld van douanerechten op het vervoer van uw goederen als deze langer dan 6 maanden in uw bezit zijn. Uw internationale verhuizing moet plaatsvinden tijdens de openingstijden van de douanekantoren. Ten slotte wordt de betaling van de douanerechten uitsluitend in Zwitserse frank verricht.

Documenten vereist voor de Zwitserse douane :

  • bewijs van verhuizing (arbeidscontract of huurcontract)
  • naar behoren ingevuld aanvraagformulier voor inklaring
  • een gedetailleerde en kostenraming van al uw bezittingen (inclusief voertuigen), in tweevoud
  • een geldige Zwitserse verblijfsvergunning en identiteitsbewijs

Te nemen stappen voor een internationale verhuizing in Zwitserland

Voor een internationale verhuizing naar Zwitserland moet u bepaalde verplichte administratieve procedures doorlopen. Om zich te vestigen en het recht te hebben om te werken en te profiteren van de Zwitserse diensten en bescherming, zijn deze stappen

  • Inschrijven bij uw nieuwe gastgemeente
  • Registreren bij het Zwitserse socialezekerheidsstelsel
  • Een bankrekening openen
  • Uw huisdier registreren
  • Werkvergunning
  • Uw auto registreren in Zwitserland

Waarom kiezen voor een verhuizing naar Zwitserland?

Zwitserland is een van de landen in Europa waar de meeste Belgen welkom zijn. Er wonen naar schatting 9.000 Belgen in Zwitserland. Deze Franstalige Belgen die naar Zwitserland zijn verhuisd, wonen vooral in Genève en Zürich.

Ten slotte biedt Zwitserland een zeer goede levenskwaliteit en zeer hoge salarissen. Zwitserland heeft niet minder dan vier officiële talen (Duits, Frans, Italiaans en Romansh), waarvan het Frans door bijna een kwart van de bevolking wordt gesproken.

Menu