privacybeleid

1. Verzamelen van persoonlijke gegevens

1.1 Online formulieren op de website

De verzamelde persoonsgegevens omvatten gegevens die u vrijwillig verstrekt door het invullen van één van de online formulieren op onze website. Deze formulieren worden voor verschillende doeleinden gebruikt, zoals het aanvragen van een offerte voor één van de diensten die Euromoving aanbiedt, het contacteren van Verhuis Brussel of het uiten van uw tevredenheid of ontevredenheid over de geleverde diensten.

Bijgevolg omvat de verzamelde informatie de volgende persoonsgegevens:
Geef uw contactgegevens door, met name uw volledige naam, voornaam, telefoonnummer (vast en/of mobiel) en e-mailadres.

Indien van toepassing, wanneer u een offerte aanvraagt voor een verhuis- en/of meubelopslagdienst, omvat de gevraagde informatie details van de verhuizing zelf: het bestemmings- en ophaaladres, de geplande verhuisdatum, de reden van de verhuizing (zoals een verandering van werk), evenals eventuele specifieke vereisten in verband met de verhuizing (zoals meubelopslag of voertuigtransport).

Bij het aanvragen van een offerte voor voertuigtransport is het belangrijk om relevante informatie op te geven zoals het bestemmingsadres, het ophaaladres en de geplande transportdatum, indien van toepassing.

Euromoving zal standaard niet in staat zijn de op haar website vermelde diensten aan te bieden, waaronder het genereren van aangevraagde offertes, de mogelijkheid om op verzoek contact met u op te nemen en het verwerken van uw opmerkingen.

2. Cookies

Als je wordt gevraagd naar de aard van cookies, kun je je afvragen: « Wat zijn cookies precies?

Door het gebruik van cookies verzamelen we gegevens over je gebruik van onze website. Cookies zijn bestanden met informatie die op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen, met als doel websites in staat te stellen uw identiteit en de details van uw bezoek te onthouden. Door cookies te gebruiken, kunnen we de informatie die op onze site wordt weergegeven afstemmen op uw specifieke interesses. De meeste grote websites maken gebruik van cookies.

Het doel van cookies is om:

De optimale werking van de website te garanderen, toegang tot alle beschikbare diensten mogelijk te maken, waaronder het aanvragen van online offertes, het abonneren op updates en nieuwsbrieven, het verkennen van het gepersonaliseerde portaal, het volgen van de status van zendingen, het invullen van de online inventaris en het deelnemen aan het tevredenheidsonderzoek.

Om uw surfervaring op de website te verbeteren, proberen wij u te helpen door uw verbindingsgegevens (IP-adres) en eventuele gegevens met betrekking tot uw online offerteaanvragen op te slaan.

Om de goede werking van de website te garanderen en waardevolle informatie over het publiek te verzamelen, is het essentieel om de site te onderhouden en relevante statistieken te verzamelen, waaronder het aantal bezoekers, populaire pagina’s, duur van de bezoeken, browservoorkeuren, verwijzingsbronnen, gebruik van zoekmachines en geografische herkomst van bezoekers op de site.

De configuratie van cookies verschilt per webbrowser. U kunt gedetailleerde instructies over het configureren van cookies vinden in het helpmenu van uw specifieke browser. Aan de hand van deze informatie kunt u eenvoudig uw cookievoorkeuren aanpassen.

Om cookies te beheren op Internet Explorer™, kunt u de volgende link bezoeken: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Voor informatie over Safari™ kunt u terecht op de volgende link: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html.

Voor ondersteuning voor Chrome™ gaat u naar de volgende koppeling: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647.

Voor toegang tot de verbeterde trackingbeschermingsfunctie op Firefox™ voor computers kunt u terecht op de volgende koppeling: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop

Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies te weigeren, u mogelijk geen toegang heeft tot bepaalde functies van de site. Verhuizingen Brussel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen die het gevolg kunnen zijn van een slechte werking van de site door de onmogelijkheid om de cookies die nodig zijn voor de goede werking van de site op te slaan of er toegang toe te krijgen.

3. Verwerking van persoonlijke informatie

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en behandeld door Verhuizingen Brussel

Verhuizingen Brussel verwerkt uw persoonlijke gegevens met het specifieke doel om zijn activiteiten uit te voeren.

 • Ons team behandelt de offerteaanvragen van de gebruikers door hen zo snel mogelijk de gevraagde offertes te bezorgen en door rechtstreeks contact op te nemen met de gebruikers om hun offerte te bevestigen of om een specifieke offerte af te ronden.
 • Wij nemen contact op met personen die specifiek te kennen hebben gegeven dat ze via de website gecontacteerd willen worden.
 • We communiceren met gebruikers door hun meningen en opmerkingen te verwerken en te erkennen.
 • Effectief reageren op vragen, zorgen en klachten van klanten en tegelijkertijd een uitzonderlijke service bieden is een belangrijke verantwoordelijkheid.
 • Ons systeem maakt het mogelijk persoonlijke accounts voor klanten aan te maken en te beheren, waarbij hun persoonlijke gegevens worden gebruikt voor identificatiedoeleinden en toegang tot specifieke functies van de site, inclusief het bijhouden van de voortgang van geleverde diensten.
 • We voeren verschillende marketingtaken uit, met name door contact op te nemen met gebruikers met commerciële aanbiedingen en updates.
 • Stuur alle updates en nieuwsbrieven door.
 • We voeren enquêtes uit om de tevredenheid te beoordelen.
 • Marketingcampagnes coördineren en uitvoeren.
 • Door de persoonlijke gegevens van gebruikers te analyseren, is het de bedoeling hen te voorzien van relevante commerciële aanbiedingen en informatie.
 • We zetten ons in om zowel de website als het aanbod van diensten te testen en te verbeteren.
 • Effectief omgaan met verzoeken van gebruikers met betrekking tot het recht op toegang, rectificatie of verwijdering, bezwaar, beperking van de verwerking en portabiliteit van persoonsgegevens.

4. Personen die persoonlijke informatie ontvangen

De klanten-, marketing- en/of verkoopafdelingen van Verhuizingen Brussel, evenals het bevoegde personeel van de gegevensverwerkers die nodig zijn voor hun activiteiten, hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens.

 • Verhuizingen Brusselverbindt zich ertoe om uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en niet met derden te delen zonder uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming, behalve in de hieronder beschreven situaties:
 • In bepaalde juridische omstandigheden, zoals juridische procedures, geschillen of mogelijke claims,
 • Verhuizingen Brussel kan door de wet verplicht worden om uw persoonlijke gegevens te openbaren. Als Verhuizingen Brussel het nodig acht of in het algemeen belang, kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar gemaakt worden om redenen van nationale veiligheid, wetshandhaving of andere relevante redenen. Om de naleving van deze clausule te garanderen en haar activiteiten te waarborgen,
 • behoudt Verhuizingen Brussel zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken als het dat redelijkerwijs nodig acht om ook uw belangen te beschermen.

In geval van herstructurering heeft Verhuizingen Brussel het legitieme recht om alle persoonlijke gegevens over te dragen aan de ontvanger.

5.De veiligheid van persoonlijke gegevens is van het grootste belang.

Bij Verhuizingen Brussel zijn de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens een prioriteit. We stellen alles in het werk om verschillende maatregelen te treffen om uw gegevens te beschermen tegen mogelijke schade, vervorming, ongeoorloofde toegang of wijziging door derden. Wij verbinden ons ertoe misbruik van uw gegevens te voorkomen.

Als u misbruik van uw account vermoedt, is het absoluut noodzakelijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met Verhuizingen Brussel op het aangegeven adres: info@eurodemenagement.be

Om de grootst mogelijke veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen, implementeert Verhuizingen Brussel een reeks technische maatregelen, waaronder :

 • Het beheren en reguleren van de toegang tot persoonlijke gegevens.
 • De installatie van software voor het monitoren van computernetwerken is essentieel voor de verhuizing vanuit Brussel.
 • Een essentiële stap is het installeren van antivirussoftware en een firewall voor een optimale IT-beveiliging.
 • Een back-up maken van persoonlijke gegevens met back-up- en coderingsmaatregelen.
 • Een manier om de toegang tot de server te beperken is het gebruik van een combinatie van een unieke gebruikersnaam en een wachtwoord.
 • De effectiviteit van de verschillende beveiligingsmaatregelen consequent beoordelen
 • Encryptie van computercommunicatie naar verhuispartners in Brussel.
 • Bescherming van fysieke documenten in gebruik
 • Opslag van oude fysieke dossiers in een beveiligd archief.

6. Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

Wij kunnen informatie over uw offerteaanvraag en uw gebruiksgegevens opslaan op onze servers, computers of in de vorm van cookies op uw computer. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om geaggregeerde gegevens te creëren die geen persoonlijke identificatie onthullen en kunnen intern worden gebruikt of gedeeld met derden in een niet-identificeerbaar geaggregeerd formaat.

 • Ons offerteaanvraagformulier bevat een automatische opslagfunctie die uw persoonlijke gegevens vastlegt en veilig opslaat op onze servers zodra u deze invoert in de eerste vier (4) velden van het formulier.
 • In het geval dat het offerteaanvraagformulier onvolledig is en niet werd ingediend, zullen uw persoonlijke gegevens gebruikt worden door een vertegenwoordiger van eurodemenagement.be in Brussel met als enig doel contact met u op te nemen om het formulier te vervolledigen.
 • Naast de verwerking van uw offerteaanvraag kunnen we de door u verstrekte informatie gebruiken om contact met u op te nemen over uw algemene ervaring met de website en om na te gaan of u gebruik hebt gemaakt van onze verhuisdiensten.
 • We zijn trots op de kwaliteit van de dienstverlening van onze verhuizers in Brussel en willen u op de hoogte houden en betrekken door middel van informatieve en promotionele berichten over onze diensten.

Met uw mondelinge toestemming kan elk telefoongesprek dat u hebt met een Brusselse verhuizer worden opgenomen, getranscribeerd en vervolgens in geschreven en gesproken vorm worden gedeeld in de rubriek « Klantengetuigenissen » op eurodemenagement.be en in het bedrijfsprofiel. Als uw feedback wordt opgenomen op onze website, ontvangt u een bevestigingsmail van  euromoving.be.

7.Hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren.

Hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren, wordt bepaald door de specifieke doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. De werkelijke periode kan verschillen afhankelijk van de aard van de gegevens. Om de juiste bewaartermijnen vast te stellen, houden we rekening met een aantal factoren, waaronder:

 • Er is een wettelijke verplichting onder de toepasselijke wetgeving om gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren.
 • De periode voor wettelijke verjaring zoals voorgeschreven door de relevante wetgeving.
 • Eventuele rechtszaken of rechtszaken die al lopen.
 • De gegevensbeschermingsautoriteiten hebben richtlijnen gepubliceerd waaruit hun expertise op dit gebied blijkt.
 • Zodra uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn, nemen we de nodige voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat ze veilig uit onze systemen worden verwijderd.

8. Wijzigingen in het privacybeleid

In het geval dat er wijzigingen worden aangebracht in dit privacybeleid, zullen we de herziene versie op de site plaatsen. Door de site te blijven gebruiken na publicatie van het bijgewerkte privacybeleid, geeft u aan dat u de voorwaarden hiervan accepteert. Als je daarentegen de voorwaarden beschreven in het bijgewerkte vertrouwelijkheidsbeleid niet accepteert, neem dan contact met ons op.

Als je vragen hebt over dit privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen per e-mail op info@eurodemenagement.be of per telefoon op +32 492 47 64 15.

9.Over kinderen volgt hier relevante informatie:

In ons streven om prioriteit te geven aan de veiligheid van kinderen op het internet, dringen we er bij ouders en voogden op aan om een actieve rol te spelen bij het observeren van, deelnemen aan, monitoren en begeleiden van de online activiteiten van hun kinderen.

Als u vermoedt dat uw kind dit soort informatie op onze website heeft gedeeld, nodigen wij u uit onmiddellijk contact met ons op te nemen, zodat wij onmiddellijk actie kunnen ondernemen om deze informatie uit onze bestanden te verwijderen.

Menu