Prijsschatting van de verhuizing

Waarom zou ik een verhuizing laten schatten? Elk verhuisbedrijf is vrij om zijn eigen prijzen te bepalen en het is moeilijk om alle aanbiedingen duidelijk te zien en te vergelijken. Wij bieden u een eenvoudige uitleg van de criteria die de kosten van een verhuizing bepalen, zodat u zelf een schatting kunt maken van de kosten van een verhuizing en u kunt helpen bij de uitvoering van uw project!

Raming van de verhuiskosten

Type accommodatieBinnen dezelfde stadVerhuizing over lange afstand (<500 km)
2-3 kamer flatvan 400 à 1100€van 1700 à 2000€
4-5 kamer flatvan 750 à 1300€van 1800 à 3000€
Huis zonder verdiepingvan 1050 à 1500€van 2300 à 3400€
Huis met één verdiepingvan 1200 à 2000€van 2800 à 3700€

De criteria voor een schatting van de verhuisprijs

1 – Het volume

De eerste factor die professionals gebruiken om de prijs van een verhuizing te schatten is het te vervoeren volume, ook wel kubieke meter genoemd. Het volume bepaalt immers de omvang van het voor de verhuizing benodigde voertuig (geraamd in m3). Het bepaalt ook de tijd die nodig is voor de verschillende handelingen van uw verhuizing (inpakken, laden, uitladen) en het aantal verhuizers dat nodig is om de klus snel te klaren.

2 – De afstand

De tweede factor bij de berekening van de prijs van een verhuizing is de afstand die moet worden afgelegd. Een verhuizing binnen hetzelfde stedelijk gebied (of minder dan 50 km) beperkt de duur van de reis en de bijbehorende kosten. Een langeafstandsverhuizing daarentegen brengt lange reisuren met zich mee (en evenveel tijd om terug te keren). Bijgevolg zijn de tijd dat het voertuig wordt gebruikt en de kosten van de gebruikte brandstof belangrijker. U moet ook de kosten van de tol en de tijd van de chauffeur, die ten minste twee dagen bedraagt, toevoegen.

3 – Toegangsmoeilijkheden

Moeilijkheden bij de toegang tot de accommodatie kunnen ook leiden tot extra kosten. Er wordt namelijk vaak een toeslag in rekening gebracht wanneer de verhuizers bij afwezigheid van een lift de trap op en af moeten en meerdere keren moeten terugkeren als u op een tweede verdieping woont. De verhuizers doen er langer over om het laden te voltooien (in vergelijking met de verhuizing van een huis met één verdieping). Dit heeft gevolgen voor het uurtarief en de prijs van de verhuizing.

Kan de geschatte verhuisprijs worden verhoogd?

In sommige situaties kan de eerste geschatte prijs voor uw verhuizing verschillen van de uiteindelijke prijs in de ontvangen prijsopgave. U moet weten dat een schatting van de verhuisprijs geen rekening kan houden met alle bijzonderheden van uw verhuizing. In feite verhogen bepaalde parameters de prijs, zoals

De verhuisdatum

Ook de gekozen seizoensgebondenheid van uw verhuizing kan tot extra kosten leiden. Bepaalde data (bv. de zomerweekends aan het begin en het einde van de maand) zijn bijzonder populair voor verhuizingen… en laten u dus niet toe om ten volle te profiteren van de concurrentie!
Een zekere mate van flexibiliteit in de data van de verhuizing, wanneer dit mogelijk is op grond van persoonlijke beperkingen, kan soms zeer aanzienlijke besparingen opleveren…

Breekbare voorwerpen

Ook het vervoer van breekbare voorwerpen of speciaal vervoer kan tot extra kosten leiden. Dit kan het geval zijn voor een pianoverhuizing, die ingewikkeld te hanteren en te vervoeren is. Dit wordt apart in rekening gebracht.
Maar ook voor breekbare of waardevolle voorwerpen (familiekast, spiegel, enz.). Deze moeten apart en zorgvuldig worden verpakt. Of voor kunstwerken die vanwege hun waarde en/of specifieke voorzorgsmaatregelen voor het vervoer een specifieke verzekering vereisen.

Meubelopslag

Op verzoek wordt ook tijdelijke opslag in rekening gebracht. Dit komt omdat er extra handelingen (lossen en laden) nodig zijn en er rekening wordt gehouden met de bezetting van het pand. Indien uw nieuwe woning nog niet klaar is (vertraging in de werken, vorige bewoner nog in het pand, enz.) en u tijdelijke opslag nodig hebt, moet dit dus in de geschatte verhuisprijs worden opgenomen.

Menu